Imnedija Kampanja Nazzjonali dwar id-Droga​​​

17/09/2021 | Inizjattivi

Stqarrija mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u mis-Segretarjat Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet

Kif tinduna li t-tfal qed jieħdu d-droga? X’parir tista’ tagħti lil ħabib li għaddej mill-vizzju tad-droga? X’inhuma l-effetti ta’ dik it-tip ta’ droga speċifika? Kif tiddistingwi droga minn oħra? Id-droga kemm vera hija aċċessibbli?

Dawn kollha huma biss parti żgħira minn kampanja edukattiva skedata fuq medda tax-xhur li ġejjin f’pajjiżna u d-dettalji dwarha ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat nedew din il-kampanja ta’ informazzjoni, immirata l-aktar lejn l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ.

Bl-isem ‘Just Facts Malta’, din il-kampanja se tkun qed tagħti l-perspettivi kollha marbuta mal-użu ħażin tad-droga u ta’ sustanzi oħra f’pajjiżna. Din il-kampanja kienet fuq perjodi ta’ xhur wara konsultazzjoni ma’ adoloxxenti, ma’ żgħażagħ u ma’ persuni li jagħmlu użu mid-droga u oħrajn li saħansitra kellhom esperjenzi qarsa kawża tad-droga stess. Fuq kollox, il-mira ewlenija hija li jasal messaġġ ċar u b’saħħtu, mingħajr ebda ħabi u preġudizzju.

Uħud mill-iktar sorsi li mistennija li jkunu effettivi f’din il-kampanja huma l-paġna ta’ Facebook ‘Just Facts Malta’ kif ukoll il-website justfacts.gov.mt. Hawnhekk, persuna tista’ tistaqsi mistoqsijiet jew tikseb kwalunkwe informazzjoni li tixtieq. Minn studji xjentifiċi jirriżulta li l-aktar perjodu fejn persuna tkun suxxettibbli l-aktar għall-użu tad-droga huwa bejn il-15 u l-25 sena.

Il-Ministru Michael Falzon faħħar is-sehem tan-National Addiction Advisory Board li bnew din il-kampanja fuq bażi xjentifika, edukattiva u informattiva u semma li l-għan ewlieni hu li ninfurmaw dwar fatti xjentifiċi li jwasslu biex inneħħu ċerti taboos li għadhom evidenti.

Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat qal li l-Aġenzija Komunità Malta hija protagonista, b’investiment ta’ madwar €90,000 f’din il-kampanja edukattiva. “Grazzi għal aġenziji bħal dawn, pajjiżna qed jirnexxilu jinvesti fi proġetti u f’inizjattivi varji li jolqtu direttament lill-Maltin u lill-Għawdxin kollha u lill-komunitajiet tagħna kollha. Il-ġid li jinħoloq mill-investiment barrani dirett jissarraf fi proġetti tanġibbli għan-nies sabiex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna u nibqgħu ninvestu fil-komunità”, qal is-segretarju parlamentari.

Id-differenza ta’ din il-kampanja fuq oħrajn preċedenti hija l-fatt li hi mibnija f’ambjent li forsi llum qed jara persuni aktar esposti għall-użu tad-droga u għal sustanzi oħra. Għalhekk l-għan tagħna huwa li nagħtu direzzjoni u li nuru dak kollu involut. Abbuż żgħir illum jaf ifisser konsegwenzi kbar għada u pitgħada. L-għan aħħari tagħna huwa dak li nuru kemm ħajja mingħajr droga tfisser inqas problemi, iktar kuntentizza, ħajja aktar b’saħħitha u li tħeġġeġ iktar eżerċizzju u ħin ta’ kwalità ma’ dawk l-aktar qrib tagħna.​

PR211699