Ċertifikat taċ-Ċittadinanza

Jista’ ċertifikat taċ-Ċittadinanza Maltija jinħareġ lil ċittadin Malti?

Ċertifikat taċ-ċittadinanza Maltija jinħareġ fuq talba ta’ stat barrani bħala prova definittiva tal-istatus nazzjonali ta’ persuna. Jekk ċertifikat taċ-ċittadinanza Maltija jkun meħtieġ għal skopijiet oħra, l-applikant ikun irid jipprovdi ġustifikazzjoni.

Decorative Image

Kif Tapplika u Ħlasijiet Applikabbli

 • Inkwerent ikun irid jissottometti lill-Aġenzija t-talba għal ċertifikat taċ-ċittadinanza li tkun saret mill-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat, u j/tippreżenta l-Karta tal-Identità u/jew il-Passaport tiegħu/tagħha.
 • Jekk applikabbli, l-inkwerent ikollu bżonn jissottometti wkoll:
  1. Ċertifikat tat-twelid;
  2. Ċertifikat tat-twelid tal-missier;
  3. Ċertifikat taż-żwieġ; u
  4. Ċertifikat taż-żwieġ tal-ġenituri.
 • Dan iċ-ċertifikat jinħareġ għall-ħlas ta’ €15.

Noti

 • F’ċerti każi, jistgħu jintalbu dokumenti addizzjonali;
 • Applikanti jinħtieġu jippreżentaw ċertifikati tat-twelid u taż-żwieġ maħruġa minn awtoritajiet barranin u awtoritajiet ekkleżjastiċi lokali meta dawn ir-rekords ma jkunux disponibbli mir-Reġistru Pubbliku.
Aġġornata l-Aħħar 16/11/2021
Let Us Assist You
Help Us Improve Our Information
Your Europe
Help Us Improve Our Procedure
Report An Obstacle