Ikkuntattjana

Għal mistoqsijiet dwar ċertifikati taċ-ċittadinanza; akkwist taċ-ċittadinanza bi twelid, b’reġistrazzjoni, b’naturalizzazzjoni, ċittadinanza doppja/multipla; jew rinunzja taċ-ċittadinanza, ibagħtilna fuq citizenship@komunita.gov.mt jew ċemplilna fuq +356 2122 5232.

Għal mistoqsijiet dwar Naturalizzazzjoni għal Servizzi Eċċezzjonali permezz t’Investiment Dirett, ibagħtilna fuq info@komunita.gov.mt jew ċemplilna fuq +356 2122 5232.

Żvelar Protett

Kif stipulat taħt Artikolu 29 tar-Regolamenti dwar l-Għoti ta’ Ċittadinanza għal Servizzi Eċċezzjonali (L.S. 188.06), kull persuna tista’ tagħmel żvelar protett lill-Aġenzija Komunità Malta (l-Aġenzija):

Iżda żvelar jitqies li huwa żvelar protett jekk isir in bona fide, jekk il-persuna li tagħmel l-iżvelar raġonevolment temmen, filwaqt li tagħmel l-iżvelar ibbażat fuq l-informazzjoni li għandha f’dak il-mument, li l-informazzjoni żvelata u kwalunkwe allegazzjoni li tinsab fiha jkunu sostanzjalment veri u li l-informazzjoni divulgata għandha t-tendenza li turi prattika mhux xierqa minn applikant prinċipali jew minn kwalunkwe dipendenti u l-iżvelar ma jsirx għal skopijiet ta’ qligħ personali:

Iżda wkoll, l-iżvelar għandu isir fuq bażi ta’ tixħim, atti ta’ korruzzjoni u atti mhux xierqa t’applikant prinċipali jew ta’ dipendenti.

Għal dat-tip ta’ żvelar protett taħt dan l-Artikolu, l-informazzjoni miksuba tista’ tibgħathielna fuq protected.disclosure@komunita.gov.mt jew bil-posta fuq l-indirizz t’hawn taħt.

Indirizz

Aġenzija Komunità Malta
Dar il-Mediterran għall-Konferenzi,
Triq l-Isptar l-Antik,
Il-Belt Valletta, Malta. VLT 1645

Ħinijiet tal-Ftuħ (Għoti taċ-Ċittadinanza għal Servizzi Eċċezzjonali)

mit-Tnejn sal-Ġimgħa, 08:00 – 15:00

Ħinijiet tal-Ftuħ (Ċittadinanza)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, 07:30 – 11:30
Kull nhar t’Erbgħa, magħlquin

Let Us Assist You
Help Us Improve Our Information
Your Europe
Help Us Improve Our Procedure
Report An Obstacle